EL TEU CENTRE D'ACUPUNTURA A ROSESA Shuiroses des de fa 10 anys amb vosaltres oferint medicina tradicional xinesa a través de l'acupuntura:

TERAPIES VIA ACUPUNTURA

 • Medicina tradicional Xinesa.
 • Acupuntura i Ventoses
 • Medicina bioreguladora
 • Homeopatia
 • Flors de Bach
 • Terèpia neural
 • Dietètica i nutrició
Protean

RISC CARDIOVASCULAR.

 • Electrocardiograma
 • Valoració cardiològica

SEXUALITAT I GINECOLOGIA

 • Fertilitat
 • Embaraç
 • Impotència

FISIOTERÀPIA

 • Massatge
 • Correns elèctriques i ultrasons
 • Embenats funcionals i neuromusculars
 • Drenatge linfàtic. Linfedema
 • Sohier
QUÈ FEM I TRACTAMENTSEspecialitats

Què fem?

La nostra proposta és usar la Medicina Tradicional Xinesa, desenvolupant terapies alternatives degut a que les persones estàn en constant relació permanent amb l’entorn, fet que ens dóna una visió global del pacient i la seva patologia.

Medicina Tradicional Xinesa

ACUPUNTURA
ACUPUNTURA
Moxibustió, Ventoses, Electroestimulació
L’acupuntura és una especialitat terapèutica de la Medicina Tradicional Xinesa que s’ha practicat i evolucionat al llarg de més de 3000 anys a l’Orient amb molt bons resultats. Allà s’utilitza amb finalitat preventiva mentre aquí a Occident s’utilitza a l’actualitat pel tractament d'aquelles patologies que anomenem funcionals tan físiques o psicològiques.
MOXIBUSTIÓ
MOXIBUSTIÓ
VENTOSES
VENTOSES
NUTRICIÓ
NUTRICIÓ
Basant-nos en els fonaments de la dietoteràpia de la Medicina Tradicional Xinesa que dona una importància vital a tot allò que mengem, com ho mengem, quan ho mengem i a la temperatura que ho ingerim, hem dissenyat dietes estacionals basades en la utilització d’aliments frescos i de temporada, que conjuntament amb una recuperació dels bons hàbits alimentaris es generen dinàmiques sanes en front el menjar que fan que el pacient normalitzi el pes i el pugui mantenir al llarg del temps.
HOMEOPATIA
HOMEOPATIA
És un mètode terapèutic per a la prevenció, alleujament o curació de malalties utilitzant medicaments homeopàtics. L'homeopatia és eficaç per prevenir i tractar tant malalties agudes (grip, tos, diarrea, crisi de migranya, contusions etc.) com cròniques (al·lèrgia, dermatitis, asma, afeccions reumàtiques, ansietat etc.), en infeccions de repetició (gola, orelles, ginecològiques, urinàries ....), i fins i tot en cures pal·liatives (control de símptomes com dolor o restrenyiment i alleujament d'efectes secundaris com les nàusees de la quimioteràpia ...).
TERAPIA NEURAL
TERAPIA NEURAL
La teràpia neural consisteix en l'aplicació de petites dosis d'un anestèsic local, generalment procaina, en determinats punts del cos. Mitjançant aquesta injecció apliquem un estímul inespecífic que estimula el sistema nerviós vegetatiu com a regulador de les funcions d'órgans i teixits per tal de recuperar el màxim equilibri enfront de les alteracions de l'organisme.

Salut de parella a través de l'acupuntura

GINECOLOGIA
GINECOLOGIA
OBSTETRICIA I EMBARÀS
OBSTETRICIA I EMBARÀS
INFERTILITAT
INFERTILITAT
UROLOGIA/PROSTATA
UROLOGIA/PROSTATA
IMPOTÈNCIA
IMPOTÈNCIA

Tractaments

Què tractem?

La Medicina Tradicional Xinesa i concretament l’acupuntura, es reconeix per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des de 1979 com a teràpia efectiva per les següents patologies que podeu trobar en aquest llistat.

Amb la nostra àmplia gama d'especialitats que oferim junt amb l'acupuntura, podem donar tractament a la majoria de patologies que pateix la societat moderna i que us mostrem a continuació a l'esquerre.

Acupuntura localitzada a:

APARELL DIGESTIU
APARELL DIGESTIU
APARELL RESPIRATORI
APARELL RESPIRATORI
CIRCULATORI
CIRCULATORI
DERMATOLOGIA
DERMATOLOGIA
DOLOR
DOLOR
És una de les principals aplicacions de l’acupuntura, al menys una de les més conegudes. S’obtenen molt bons resultats amb lumbàlgia, ciàtica, procesos inflamatoris, artrosi i neuropàties entre d’altres, inclús pot superar l’eficacia dels fàrmacs en alguns casos, podent progressivament anar deixant la medicació.
La millora del dolor amb el tractament amb acupuntura dependrà de la patologia de base que l’origina, el temps d’evolució, la seva intensitat i localització i l’edat del pacient entre d’altres factors. Aquesta millora es pot manisfestar de distintes formes com un descens en la intensitat del dolor, la reducció del nombre d’episodis de dolor i fins i tot la desaparició del dolor.
LESIONS ESPORTIVES
LESIONS ESPORTIVES
SUPORT AL PACIENT ONCOLÒGIC
SUPORT AL PACIENT ONCOLÒGIC
SISTEMA NERVIÓS I PSICOLÒGIC
SISTEMA NERVIÓS I PSICOLÒGIC

Novetats

 • All
 • Acupuntura
 • Blog
 • Formació
 • Viatges
 • Xerrada
 • Us proposem anar al mercat. Arriba el bon temps, i ens convida a sortir al carrer. Una bona proposta per conèixer be el nostre entorn, el lloc on som, és acostar-nos al mercat. Els mercats són el reflexe de la localitat on es troben, allà hi trobarem els productes propis de la terra. Si volem un bon producte que sigui
  Read More
  • Blog
 • Del 27 de Juliol fins al 9 d'Agost, anirem a la india amb la ONG, Acupuntura para el mundo, en un projecte de la Fundació Vicenç Ferrer al Hospital de Bathalapalli. El centre de Roses romandrà tancat, excepte el 5 d'Agost, que seràn atessos per la Dra. Cristina Hernando que col.labora amb nosaltres. Com sempre teniu a la vostre disposició
  Read More
  • Formació
  • Viatges
 • Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta. Lorem Ipsum ha estat el text estàndard de la indústria des de l'any 1500, quan un impressor desconegut va fer servir una galerada de text i la va mesclar per crear un llibre de mostres tipogràfiques. No només ha sobreviscut cinc segles, sinó
  Read More
  • Acupuntura
  • Xerrada
El seu centre mèdic de referència a Roses. Visiti'ns avui

A person's Internet protocol address : 195.58.229.179 " Efficiency & safety measures by way of Cloudflare Some mother and father are convinced research can be an a little overwhelming at the mercy of coach their young children. A large number of families throughout the region rate people like a trustworthy as well as complete online scientific discipline custom writing method for kids out of PreK-12th class. Each and every training characteristics engaging, on the web classes and also actions, worksheets, as well as evaluations. Individuals are more likely to be concerned inside their instruction any time theyre merely studying subject matter in addition to using testing. Last of all, they may be examined to be sure knowing.

Bring Technology Still living! Exploring Science Practices books small learners to watch strategies vegetation and also animalsincluding humansimpact their particular environments. Learners check out exactly how allows change the technique things go, and just how conditions improvements over time throughout familiar designs.

Trials and nature studies will grow their understanding in addition to knowing. Students can work on several stages for every single matter and have absolutely admission to one score place higher than and another down below, letting mother and father a customized course load based upon their particular childs distinct needs. This hassle-free listing could save you many time period considering the fact that Jackie is doing each of the exploration for you personally! All these totally free finds fit the bill!

Students could work on several amounts each subject matter and have absolutely access to a person quality degree higher than the other beneath, letting mom and dad a personalized curriculum according to the childs certain needs. Whether it werent with regard to research, many of us wouldnt have many from the items we all utilize right now, life-saving treatments and equipment, a whole bunch more. Learners uses college textbooks, video tutorials, an internet-based learning resources. It's amazing! Your woman doesnt simply throw available a number of photos of your venture and instructions, the woman moves aside from by giving ext exercises, extra points that you should coach plus more.

Bring Scientific research Well! Looking at Technology PracticesGrade 5

It is actually remarkable! The lady doesnt just simply chuck away a few photos of the undertaking and straightforward directions, the girl runs above and beyond by offering extendable pursuits, additional details that you should educate plus much more. These types of abilities contain wanting to know the best issues, executing analysis, considering information, plus more. Within the in the future middle several years, students is going to delve into more advanced topics like ecology, eras on this planet, methodical study, and life-cycle simply to name just a few. And also, every single class also includes vocabulary, a long list of supplemental books, and choosing scientific discipline actions. At the following age group research is actually information on locating, checking out and becoming untidy! Your offspring are quite interested along with enthralled by what they will discover.

Bring Technology Still living! Exploring Science Practices books small learners to watch strategies vegetation and also animalsincluding humansimpact their particular environments. Learners check out exactly how allows change the technique things go, and just how conditions improvements over time throughout familiar designs.

Having Time4Learning science will be taught by using a blend of animated lessons, engaging exercises, worksheets, quizzes plus testing. In addition for the tutor guidebook, that contains any food associated with selections for per week, we offer college student netbooks, lapbooking web themes, along with shading web pages. These types of courses utilize additional youngster's encyclopedias as well as try things out textbooks. If youre seeking a total standards-based high-end research programs, then an is an effective option. Milliseconds. Another technique to reduce getting this page in the future using Level of privacy Go. Each individual training characteristics partaking, online instruction and also activities, worksheets, and also evaluations.

The Timeless Series

If youre trying to find a complete standards-based high-end scientific research course load, then this is an excellent alternative. Students will abide by and learn around the numerous sorts of bodies of water inside our community. College students will abide by and learn about the various types of our bodies of water in the earth. Scientific discipline lets college students to find out about an enormous amount themes such as wellbeing, setting, technological know-how, area, the field of biology and much more.

Unit One Vegetable as well as Canine Structures

Science is probably the key matter this matches all-natural attention all people are made along with. The easy-to-use options and engaging lapbook design templates will let you build a wonderful learning option as part of your homeschooling by using little hard work! Running out from supplies? Purchase a Fill up Equipment to ensure a specific thing will not be had missed in your upcoming examination. They will likely find out about the recurrent family table and lots of of the elements, understanding their particular structure and utilize. Cloudflare Lewis No .: 55c6b248df238b68 In . Learners are more inclined to be concerned in their instruction as soon as theyre no longer just reading about matters and also taking tests. They will analyze things in space and learn the story of space pursuit.

They're so quick as well as simple concerning hardly any prep in my small part ( space ) a few get together with resources intended for findings and also stamping connected with worksheets. You may want to get version 5.0 at this point on the Chrome Website. The extensive highschool scientific discipline program incorporates your five courses this incorporate words, understanding, as well as composing. The particular multimedia-based instructions and pursuits preserve college students employed while they understand and sustain data at the same time. With TCIs fundamental technology curriculum, teachers may substantially increase the excellent of these instructions start by making these people more exciting to become component of. Our Scientific discipline Lapbooks collection enables one to coach technology around bite-sized small parts! You can select the subjects that your particular scholars need to find out regarding with these 4- in order to 12-week-long systems. Our Sassafras Scientific disciplines sequence requires ones college students over a quest to find out about scientific disciplines! These acer notebooks based on our wildly-popular, contemporary living guides pertaining to science, The Sassafras Science Adventures.

All of our own programs consist of: These kinds of absolutely free sees suit your purposes! College students uses guides, training videos, an internet-based discovering elements. Greater hands-on, better!

Why can be Technology Crucial?

Our Sassafras Scientific research collection can take your individuals on a journey comprehend technology! This series is based upon the wildly-popular, contemporary existing textbooks to get scientific disciplines, The Sassafras Technology Adventures. We have created try sets to create locating the materials for the manifestations within the program a piece of cake! In of late, employment opportunities within technological know-how have been in sought after demand, and that is prone to keep on through the years, and so developing a stable science education and learning may be remarkably very theraputic for the scholar seeking to work with this line of business. From the website: Every training commences with a Mystery this these sharp rrrclawsrrr your own individuals. For the house, Co-op, as well as School From launching students towards the power of the law of gravity for you to precisely how plants and animals make a difference their surroundings, Bring Science Full of life! programs are built to break up scholars outside of outdated plus not-very-exciting types of teaching.

Unit One Vegetable as well as Canine Structures

Elementary Applications while in the Sassafras Research Series Individuals can have the ability to provide the new information to the audience. We present easy-to-use homeschool technology options compiled by a writer which has a formidable backdrop throughout scientific disciplines and also training. It can be wonderful! Your woman doesnt simply just throw away a few pics on the task and simple recommendations, the girl is going far above by offering extension actions, more details for you to show plus much more.

Preschool Scientific research Curriculum

Having Time4Learning science will be taught by using a blend of animated lessons, engaging exercises, worksheets, quizzes plus testing. The complete high school graduation scientific discipline courses includes all 5 training that integrate language, comprehension, plus writing. The writer does a congratulations are in order involving hinting exercises which have been get older acceptable along with spark the childs desire. They may be inspired to employ more sophisticated terminology, pictures, designs, chart, as well as index charts to share results along with explanations. There're so quick and straightforward regarding minimal groundwork in my small part ( blank ) many get together connected with supplies pertaining to findings plus publishing regarding worksheets. Having Time4Learning scientific disciplines will be tutored having a combination of animated coaching, interesting pursuits, worksheets, polls and also lab tests. We recognize your time and energy is valuable, therefore weve done the project in your case! The Bring Research Well! Substance Products have decided and arranged to be able to easily assimilate within each individual specific tutorial.